Tag Archive for klauzule na listopad

Nowe klauzule na listopad

I znowu mamy nowe niedozwolone klauzule dopisane do rejestru przez UOKIK w listopadzie. Jak podaje Trusted Shops w listopadzie wpisano ponad 40 nowych niedozwolonych klauzul. „Na szczęście” większość dotyczy turystyki, natomiast dla sklepów internetowych ważne mogą okazać się trzy zapisy:

1. Właściwość miejscowa sądu

Numer wpisu 2686, data wpisu 02.11.2011:

Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu internetowego

Numer wpisu 2687, data wpisu 02.11.2011:

Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki

Read more

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)