Klazule na październik ciąg dalszy

Przedstawiam ciąg dalszy październikowych klauzul. Głównie dotyczą one zmian regulaminu i odpowiedzialności za przesyłkę.

Właściwość miejscowa sądu oraz zmiana regulaminu

Numer wpisu 3783, data wpisu 05.10.2012:

XXX zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Numer wpisu 3843, data wpisu 17.10.2012:

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sprzedawcą a klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 Uszkodzenie przesyłki

Numer wpisu 3797, data wpisu 08.10.2012:

Przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. FFS Trade nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

Numer wpisu 3870, data wpisu 25.10.2012:

Za nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie XXX, XXX nie ponosi odpowiedzialności.

Numer wpisu 3767, data wpisu 01.10.2012:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

Informacje o produktach

Numer wpisu 3823, data wpisu 16.10.2012:

Nie odpowiadamy za nagłe zmiany wzornictwa, wybarwień oraz wymiarów wprowadzone przez producentów oferowanych mebli.

Numer wpisu 3844, data wpisu 17.10.2012:

Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo zachowania należytej staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie mogą być zatem podstawą do roszczeń wobec sklepu.

Numer wpisu 3899, data wpisu 29.10.2012:

Sklep internetowy XXX dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczone przy produktach były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Inne klauzule

Numer wpisu 3846, data wpisu 17.10.2012:

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.

Numer wpisu 3757, data wpisu 01.10.2012:

XXX zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez Państwa artykułów oznaczonych znacznikiem “super cena”.

Numer wpisu 3904, data wpisu 29.10.2012:

Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.

 

 

 

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
  • Facebook
  • Mixx
  • Blogplay
  • Dodaj do ulubionych
  • Gadu-Gadu Live
  • Mój biznes
  • Wykop
  • Blip
  • Blogger.com
  • RSS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *