Klazule na październik ciąg dalszy

Przedstawiam ciąg dalszy październikowych klauzul. Głównie dotyczą one zmian regulaminu i odpowiedzialności za przesyłkę.

Właściwość miejscowa sądu oraz zmiana regulaminu

Numer wpisu 3783, data wpisu 05.10.2012:

XXX zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Numer wpisu 3843, data wpisu 17.10.2012:

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sprzedawcą a klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 Uszkodzenie przesyłki

Numer wpisu 3797, data wpisu 08.10.2012:

Przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. FFS Trade nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

Numer wpisu 3870, data wpisu 25.10.2012:

Za nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie XXX, XXX nie ponosi odpowiedzialności.

Numer wpisu 3767, data wpisu 01.10.2012:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

Informacje o produktach

Numer wpisu 3823, data wpisu 16.10.2012:

Nie odpowiadamy za nagłe zmiany wzornictwa, wybarwień oraz wymiarów wprowadzone przez producentów oferowanych mebli.

Numer wpisu 3844, data wpisu 17.10.2012:

Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo zachowania należytej staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Read more

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Blogplay
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Blip
 • Blogger.com
 • RSS

Klauzule na październik

Nowy miesiąc minął i jak zwykle rejestr klauzul powiększył się o kolejne wpisy. W październiku dopisano ponad 50 nowych klauzul dotyczących handlu elektronicznego. Jak zwykle większość dotyczy reklamacji oraz prawa odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

Numer wpisu 3773, data wpisu 01.10.2012:

Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, które zostanie wysłane drogą elektroniczną. Zostanie nadany numer reklamacji – numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu – wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

Numer wpisu 3798, data wpisu 08.10.2012:

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Numer wpisu 3841, data wpisu 17.10.2012:

Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania po zamontowaniu produktu należy kierować bezpośrednio do producenta – na podstawie gwarancji, która znajduje się razem z produktem.

Numer wpisu 3848, data wpisu 17.10.2012:

Reklamowany towar nie może być używany, w przeciwnym razie sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

Numer wpisu 3905, data wpisu 29.10.2012:

Towar nie odebrany w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz firmy XXX.

Prawo odstąpienia od umowy

Numer wpisu 3840, data wpisu 17.10.2012:

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

Numer wpisu 3908, data wpisu 29.10.2012:

Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny Konsument może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie jest uszkodzony, jest oryginalnie zapakowany wraz z kompletem dokumentacji i akcesoriów i nie nosi śladów eksploatacji.

*Klient musi wysłać oświadczenie o zwrocie towaru w ciągu 10 dni, natomiast na zwrot towaru ma 14 dni od oświadczenia.

Numer wpisu 3784, data wpisu 05.10.2012:

XXX dokona zwrotu ceny produktu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.

Numer wpisu 3842, data wpisu 17.10.2012:

Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty opłat związanych z transferem środków ponosi kupujący.

Numer wpisu 3900, data wpisu 29.10.2012:

Zwrotowi nie podlegają towary, w której wybrana została opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy. Ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna/sprzedaży dochodzi w siedzibie sklepu XXX. Przez Internet składane jest tylko zlecenie dostarczenia towaru do salonu.

 

 

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Blogplay
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Blip
 • Blogger.com
 • RSS

Wrześniowe klauzule UOiK

We wrześniu dopisano do rejestru około 60 nowych klauzul, a połowa  z nich dotyczy handlu elektronicznego. Większość z nich dotyczy ciągle powtarzających się kwestii odpowiedzialności za przesyłkę, prawo odstąpienia od umowy czy właściwości miejscowej sądu.

Numer wpisu 3702, data wpisu 10.09.2012:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Numer wpisu 3719, data wpisu 14.09.2012:

XXX zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie, które zaczną obowiązywać od dnia publikacji na stronie internetowej XXX.

Prawo do odstąpienia od umowy

Numer wpisu 3703, data wpisu 10.09.2012:

Zwrot może nastąpić tylko w przypadku, gdy zwracany towar jest w stanie nienaruszonym tj. (…), posiada oryginalne, nienaruszone opakowanie/zamknięcie.

Numer wpisu 3734, data wpisu 14.09.2012:

Odesłany towar (…) musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie, bez śladów transportu, dodatkowych naklejek itp.).

Numer wpisu 3713, data wpisu 12.09.2012:

Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym z nim dowodem zakupu na adres Sklepu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Koszty przesyłki oraz odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Numer wpisu 3754, data wpisu 20.09.2012:

W przypadku zwrotu lub wymiany towaru nie zwracamy kosztów przesyłki (nie dotyczy reklamacji).

Opóźnione przesyłki

 

Numer wpisu 3716, data wpisu 14.09.2012:

XXX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamówienia, które zaginęły lub zostały uszkodzone w trakcie doręczenia z winy osób trzecich.

Numer wpisu 3737, data wpisu 18.09.2012:

XXX nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską.

Numer wpisu 3752, data wpisu 20.09.2012:

W przypadku zaginięcia nieubezpieczonej przesyłki odpowiadamy za nią wyłącznie do kwoty zwróconej przez Pocztę po uwzględnionej reklamacji.

Inne klazule

Numer wpisu 3698, data wpisu 10.09.2012:

W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniajacych ww. warunki, Sklep gwarantuje zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.

Numer wpisu 3705, data wpisu 10.09.2012:

UWAGA: Opisy oraz zdjęcia produktów w sklepie XXX mają charakter informacyjny. Sklep XXX nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji, zmianie kolorystyki oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń.

Numer wpisu 3717, data wpisu 14.09.2012:

XXX zastrzega sobie możliwość błędów w opisie (prezentacji) produktów.

Numer wpisu 3730, data wpisu 14.09.2012:

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że opublikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu przed podjęciem decyzji o zakupie.

 

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Blogplay
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Blip
 • Blogger.com
 • RSS

Nowe klauzule wg.UOiK na lipiec

W lipcu królują klauzule dotyczące głównie reklamacji i odstąpienia od umowy. Spowodowane jest to głównie pomieszaniem tych dwóch spraw w regulaminach sklepowych. Należałoby oddzielić te dwa zapisy w regulaminach.

Reklamacje

Numer wpisu 3318, data wpisu 03.07.2012:

Wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem obciążają Kupującego.

Numer wpisu 3349, data wpisu 06.07.2012:

W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie, niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.

Numer wpisu 3356, data wpisu 06.07.2012:

Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na produkt pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zaoferuje klientowi inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Numer wpisu 3357, data wpisu 06.07.2012:

W przypadku nieodebrania towarów z reklamacji po upływie 1 miesiąca od daty przyjęcia do reklamacji, XXX powiadomi Klienta o tym fakcie drogą telefoniczną lub Read more

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Blogplay
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Blip
 • Blogger.com
 • RSS

Nowy „lepszy” cennik Allegro

Allegro podało, że od 21 sierpnia zmienia swój cennik dla sprzedających na Allegro i w Sklepach Allegro. Dobra wiadomość jest taka,że opłaty za wystawienie nie ulegną zmianie, natomiast zła taka, że w przypadku sprzedaży przedmiotu, opłata za jego wystawienie nie zostanie zwrócona. Zmienią się również prowizje od sprzedaży (wzrost o 1 punkt procentowy w pierwszym progu cenowym), oraz zmieni się opłata za opcję dodatkową wystawienia ofert na 14 dni. Ponadto wysokość opłaty zależeć będzie od tego czy transakcja została oznaczona ikonką Standard Allegro. (niższe ceny dla transakcji Standard Allegro). Przykładowo za opcję wystawienia ofert na 14 dni podwyżka wynosi 100% dla aukcji nieoznaczonych SA !!! (obecnie 0,25zł a po podwyżce 0,5 zł). Szczegółowy cennik jak zwykle w serwisie Allegro.

Po podwyżce za przedmioty wystawione w pierwszym progu cenowym do 100 zł prowizja Allegro (opłata za wystawienie plus prowizja od sprzedaży) przekroczy pewnie 10%. Ciekawe czy wszyscy sprzedawcy walczący jedynie ceną, sprzedając prawie po zakupie zauważą, to w końcu, że więcej płacą prowizji niż sami zarabiają ? W sumie to ich sprawa.

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Blogplay
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Blip
 • Blogger.com
 • RSS

Nowe klauzule -czerwiec

W czerwcu UOIK dopisał nowe niedozwolone klauzule w tym 12 dotyczących handlu elektronicznego. Dotyczą one głównie reklamacji, odpowiedzialności za dostawę oraz właściwości miejscowej sądu.

Reklamacje

Numer wpisu 3252, data wpisu 25.06.2012:

W przypadku gdy paczka nie posiada żadnych zewnętrznych uszkodzeń a zawiera uszkodzone produkty należy zwrócić ją kurierowi w celu odesłania jej do sklepu XXX. W przeciwnym razie reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Numer wpisu 3253, data wpisu 25.06.2012: Read more

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Blogplay
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Blip
 • Blogger.com
 • RSS

ACTA odrzucone.

Dnia 4 lipca miało miejsce głosowanie w Parlamencie Europejskim nad projektem ACTA.478 posłów opowiedziało się przeciw umowie,165 wstrzymało się od głosów, za było tylko 39 europosłów. Do parlamentu wpłynęło kilka petycji, jedna podpisana przez 2,8 miliona Europejczyków. To przekonało polityków, że dokumentu nie należy zatwierdzać ponad głosem opinii publicznej. Wyniki głosowania oznaczają, że do ACTA nie przystąpi Unia Europejska jako całość.  Pomimo,że część krajów UE (w tym Polska) podpisała dokumenty już wcześniej nie mają one mocy prawnej, nie mogą obowiązywać ponieważ umowa nie została ratyfikowana.

To wielki sukces wszystkich przeciwników umowy, protesty i demonstracje internautów nie poszły na marne.

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Blogplay
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Blip
 • Blogger.com
 • RSS

Niedozwolone klauzule-kwiecień

W kwietniu dopisano nowe klauzule dotyczące m.in właściwości miejscowej sądu, prawa do odstąpienia od umowy, reklamacji oraz opóźnienia w dostawie i uszkodzenia przesyłki.

Właściwość miejscowa sądu

Numer wpisu 3049, data wpisu 12.04.2012:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby

Opóźniona dostawa i uszkodzone przesyłki

Numer wpisu 3031, data wpisu 11.04.2012:

XXX nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika oraz zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu dostawy o czym wcześniej poinformuje klienta drogą mailową lub telefonicznie.

Numer wpisu 3074, data wpisu 17.04.2012:

Firma XXX nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez podmiot realizujący dostawę.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Numer wpisu 3040, data wpisu 12.04.2012:

Odstąpienie jest ważne wyłącznie w przypadku, jednoczesnego zwrócenia przesyłki przez zamawiającego wraz ze wszystkimi zamówionymi produktami w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, przechowywanych zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.

Numer wpisu 3048, data wpisu 12.04.2012:

Koszty wysyłki towarów ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi.

Numer wpisu 3078, data wpisu 17.04.2012:

Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru

Reklamacje

Numer wpisu 3032, data wpisu 11.04.2012:

Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania protokołu niezgodności.

Numer wpisu 3041, data wpisu 12.04.2012:

Przy odbiorze przesyłki Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować, czy zamówione produkty lecznicze zostały mu prawidłowo wydane oraz czy przesyłka nie została uszkodzona, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji w terminie późniejszym.

Numer wpisu 3075, data wpisu 12.04.2012:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu odpowiedniego protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Inne niedozwolone klauzule

 

Numer wpisu 3039, data wpisu 12.04.2012:

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu

Numer wpisu 3076, data wpisu 17.04.2012:

XXX zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia

Numer wpisu 3079, data wpisu 17.04.2012:

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Sklepu.

Numer wpisu 3080, data wpisu 17.04.2012:

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią wynikającą z korzystania ze sklepu.

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Blogplay
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Blip
 • Blogger.com
 • RSS

Czy zmiany regulaminu WebAPI Allegro uderzą w firmy monitorujące sprzedaż?

Jak informuje Allegro w dniu 10 kwietnia zmienia się regulamin korzystania z usługi WebAPI. Z tej usługi korzystają m.in. programy do obsługi sprzedaży w serwisie tzw.managery sprzedaży oraz programy monitorujące sprzedaż konkurencji np:Manubia, TradeWatch. Po wejście w życie nowego regulaminu WebAPi nie może „służyć do prezentowania danych statystycznych dotyczących wyników sprzedaży konkretnych Użytkowników,”

Nowe brzmienie regulaminu:

Dostęp do WebAPI oraz Oprogramowanie WebAPI nie może służyć naruszaniu praw Grupy Allegro oraz osób trzecich, w szczególności nie może:

 • naruszać praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd,
 • służyć do prezentowania danych statystycznych dotyczących wyników sprzedaży konkretnych Użytkowników,
 • służyć do prezentowania w serwisach konkurencyjnych Transakcji (w tym Transakcji archiwalnych) organizowanych w ramach Allegro,
 • służyć do tworzenia samodzielnych mechanizmów autoryzujących bądź weryfikujących Użytkownika.

Czy to koniec serwisów monitorujących sprzedaż, czy może Allegro samo chce wkrótce dorabiać na podobnej usłudze?

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Blogplay
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Blip
 • Blogger.com
 • RSS

Nowe klauzule na luty

W lutym do rejestru dopisane zostało 120 nowych klauzul. Większość dotyczy turystyki, ale są też klauzule dotyczące sprzedaży konsumenckiej i handlu elektronicznego.

1.Właściwość miejscowa sądu
Numer wpisu 2860, data wpisu 27.02.2012:

Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z działalnością Sklepu jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.

Numer wpisu 2896, data wpisu 29.02.2012:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Takie klauzule nie mogą być stosowane do konsumentów, można je umieścić tylko w stosunku do firm (B2B).

2. Reklamacje

Numer wpisu 2847, data wpisu 27.02.2012:

Jeśli po otrzymaniu towaru, okaże się, iż jest on wadliwy, należy niezwłocznie skontaktować się z naszym sklepem mailem lub wysłać go na swój koszt wraz z kartą gwarancyjną na adres firmy (…). Termin niezwłocznie oznacza 10 dni od daty otrzymania produktu.

Numer wpisu 2920, data wpisu 29.02.2012:

Koszty przesyłki reklamowanego towaru do firmy ponosi klient. Dotyczy to działania sklepu internetowego, jak również przesyłek zamawianych inną drogą: przez telefon, maila, faxem, itd.

3.Inne niedozwolone klauzule.

Numer wpisu 2848, data wpisu 27.02.2012:

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie lub drobne rozbieżności między zdjęciem produktu a jego rzeczywistym wyglądem – takowe nie mogą być podstawą roszczeń.

Numer wpisu 2893, data wpisu 29.02.2012:

XXX zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Numer wpisu 2917, data wpisu 29.02.2012:

Zespół pracowników sklepu XXX dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie internetowym produktów, były
dokładne i rzetelne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie danych technicznych towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.

Numer wpisu 2919, data wpisu 29.02.2012:

XX zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opisanych zasadach. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich w witrynie <….>

 

 

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Blogplay
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Mój biznes
 • Wykop
 • Blip
 • Blogger.com
 • RSS